Amenda GDPR ITALIA

Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor a aplicat o amenda de 40.000 de euro.

Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor

Amenda: 40.000 euro
Tara: Italia
Autoritatea: Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor

APD italian a aplicat TSM srl o amendă de 40.000 de euro. O persoană vizată a depus o plângere la DPA împotriva companiei pentru că nu a respectat solicitările sale de ștergere a datelor și de a se opune prelucrării viitoare a datelor sale cu caracter personal.

După cum reiese din plângere, persoana interesată, pentru a participa la un curs de formare profesională, a primit de la organizatori niște formulare completate pentru a fi returnate, ceea ce a procedat la fel, realizând însă că acestea erau pe numele TSM și nu pe numele persoanei care a contactat inițial („XX”). La solicitarea explicațiilor organizatorilor, aceștia au furnizat informații pe care reclamantul le-a considerat nesatisfăcătoare, pentru care același a decis să formuleze cerere de acces la date, anulare și opoziție în temeiul art. 15, 17 si 21 din Regulament, fata de Societate.

Odată primită plângerea, Oficiul a început ancheta necesară invitând Societatea, cu o notă din 4 martie 2021, sesizată la aceeași dată prin e-mail certificat, să furnizeze propria versiune a faptelor și, eventual, să respecte cereri.a reclamantului.

EVALUAREA AUTORITĂȚII

Deși Compania a ales să nu inițieze niciun dialog cu Autoritatea, procedura inițiată cu plângerea trebuie considerată suficient de bine informată și s-a obținut dovada completă a responsabilității TSM cu privire la taxele în litigiu.

Din examinarea plângerii, care conține declarații și documente despre veridicitatea și autenticitatea cărora reclamantul răspunde și penal, a reieșit cele relatate în sesizarea de plângere privind confirmarea incompletă a Societății la exercitarea drepturilor promovate de reclamantul: el însuși, de fapt, ca răspuns la o solicitare de informații privind prelucrarea, ștergerea datelor și înregistrarea opoziției reclamantului față de prelucrarea ulterioară, s-a limitat la a declara că „în conformitate cu solicitarea dumneavoastră, am eliminat orice date care se referă la persoana dumneavoastră, păstrând doar adresa de e-mail, pentru a vă transmite următoarea comunicare. Îl vom elimina imediat după trimitere „,

Din documentația anexată plângerii, a mai reieșit că în primele e-mailuri de contact persoana care și-a propus participarea la cursul de formare profesională semnalată în litigiu s-a prezentat ca „XX”, în timp ce formularele contractuale transmise ulterior reclamantului erau înregistrate și semnate. de TSM. Aceste formulare, prin care, printre altele, i s-a cerut persoanei interesate să prezinte o copie a actului de identitate și a cardului de sănătate, nu conținea nicio informație privind prelucrarea datelor cu caracter personal și nici nu clarifica relația dintre TSM și originalul. subiectul cu care reclamantul inițiase dialogul.

ORDIN

Către TSM srl, în persoana reprezentantului legal pro-tempore, cu sediul social în Roma, via di Tor Vergata 180, CF 15272401009, să plătească suma de 40.000,00 € (patruzeci de mii / 00) cu titlu de sancțiune administrativă pecuniară pentru încălcări indicat în motivare, reprezentând că contravenientul, în temeiul art. 166, alin.8, din Cod, are dreptul de a soluționa litigiul, cu îndeplinirea prescripțiilor prescrise și plata, în termen de treizeci de zile, a unei sume egale cu jumătate din sancțiunea aplicată.

S.U.R.S.A www.gpdp.it

 

error: Conținutul este protejat !!