Amenda GDPR persoana fizica – Spania

Încălcare Supraveghere video a unui drum public, lipsesc datele de contact ale procesatorului pe afișul informativ.

Amenda: 1.500 euro
Țară: Spania
Autoritate: Agenție Spaniolă de protecție a datelor

La 11 noiembrie 2020, această Agenție a primit o cerere depusă de PRIMARIA OR ***CONSILIUL ORĂSEN 1 (denumită în continuare partea reclamantă) împotriva AAA cu NIF ***NIF.1 (in continuare partea a sustinut) pentru ca a avut doua
camere de supraveghere video instalate pe fatada locuintei sale, C/ ***ADRESĂ.1, *** CONSILIUL ORAȘ.1, orientat spre drumurile publice, cu afiș informativ fără date privind proprietarul dosarului de înregistrare sau cui să vă adresați pentru exercitarea drepturilor stabilite în reglementările privind protecția datelor.

Din acest motiv, i s-a deschis dosarul E/09874/2020, prin care i-a fost transmis inculpatului o scrisoare prin care i-a fost adus la cunoștință cerințele pentru a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitivele menționate. Scrisoarea respectivă a fost returnată de serviciul poștal cu adnotarea„Returnat la Origine din cauza surplusului (nu se ridică la birou)”.

De asemenea, organului reclamant i s-a comunicat că în cazul în care s-ar constata neadoptarea măsurilor, se vor demara, după caz, acțiunile prevăzute în reglementările privind protecția datelor.


La data de 9 februarie 2021, această Agenție Spaniolă pentru Protecția Datelor a primit un document depus de reclamant, prin care se formulează o nouă cerere împotriva părții reclamate pentru instalarea unui sistem de supraveghere video orientat către drumurile publice și cu afișul informativ incomplet, cu indicații de un posibila încălcare a prevederilor reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Acesta furnizează un raport fotografic, și un raport de poliție unde este indicat:


„(…) Că în timpul intervenției, acest ofițer realizează că locuința reclamantului are două camere video de înregistrare pe fațada imobilului, cu vedere la drumul public, una pe stradă.STRADA 1, celălalt în stradăSTRADA.2, cu afișul informativ corespunzător stabilit în reglementările privind protecția datelor (se atașează fotografii), deși sunt goale, fără date referitoare la proprietarul fișierului de înregistrare sau pe cine să vă adresați pentru exercitarea drepturilor stabilite în reglementările privind protecția datelor. Că, în plus, este un semn neadaptat la
reglementările actuale. (…)”

Cererea a fost admisă spre soluționare prin rezoluția din 11 mai 2021.

La 9 iulie 2021, Directorul Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor a convenit să inițieze o procedură de sancționare împotriva părții reclamate, pentru presupusa încălcare a articolelor 5.1.c) și 13 din RGPD, tipificate în articolul 83.5 din GDPR .

Persoanele fizice sau juridice, publice sau private, pot efectua prelucrarea imaginilor prin sisteme de camere sau camere video pentru a păstra siguranța persoanelor și bunurilor, precum și a dotărilor acesteia

Imaginile drumurilor publice pot fi surprinse numai în măsura în care este esenţială pentru scopul menţionat în secţiunea precedentă.

Totuși, va fi posibilă captarea drumurilor publice într-o măsură mai mare atunci când este necesar pentru a garanta securitatea bunurilor strategice sau a instalațiilor sau infrastructurii legate de transport, fără a implica în niciun caz captarea de imagini din interiorul unei locuințe private.

Datele vor fi șterse în termen de maximum o lună de la data acesteia colectare, cu excepția cazului în care trebuie păstrate pentru a dovedi săvârșirea unor fapte care amenință integritatea persoanelor, bunurilor sau instalațiilor. În acest caz, imaginile trebuie puse la dispoziția autorității competente în termen de maximum șaptezeci și două de ore de la data la care a luat cunoștință de existența înregistrării.

error: Conținutul este protejat !!